Wykonujemy roboty w zakresie:

  • oznakowanie pionowe dróg i parkingów
  • oznakowanie poziome dróg i parkingów – w technologii cienkowarstwowej
    i grubowarstwowej
  • punktowe elementy odblaskowe
  • montaż urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariery szkolne, bariery łańcuchowe, progi zwalniające, słupki blokujące, lustra drogowe
  • docelowa organizacja ruchu
  • tymczasowa i zastępcza organizacja ruchu
  • zabezpieczanie ruchu w pasie drogowym
  • bieżące utrzymanie dróg

Jeżeli potrzebujesz robót z zakresu wymienionego powyżej, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Szczegóły na stronie kontakt.